Xổ Số Ninh Thuận

Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

HĐND / Thông tin kỳ họp

A+ | A | A-

Đầu tư công năm 2021 – đề nghị giải trình cơ sở phân bổ các nguồn vốn

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 20:47 | 07/12 Lượt xem: 156

HĐND tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng tại kỳ họp cuối năm để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 2020 làm cơ sở quyết nghị các biện pháp sử dụng hiệu quả ngồn vốn đầu tư công năm 2021 trong bối cảnh thu ngân sách không đạt mục tiêu như dự toán, đầu tư công được xem là một trong các giải pháp khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội sau ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh và thiên tai.

Giải ngân chưa đạt mục tiêu

Đại diện UBND tỉnh trình bày báo cáo tại kỳ họp, Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Quang Thử nhận định với đặc thù là năm cuối triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đầu tư công trung hạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020 được xây dựng và thực hiện với kỳ vọng hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2016 - 2020, tận dụng hiệu quả lan tỏa của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế chung toàn tỉnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 bị ảnh hưởng đáng kể, nhiều công trình, dự án giảm tiến độ thi công dẫn đến cắt giảm kế hoạch vốn.

Tổng kế hoạch vốn năm 2020 được HĐND tỉnh quyết nghị tại Nghị quyết số 36 ngày 17.12.2019 là hơn 6.552 tỷ đồng. Trước tình hình hụt thu ngân sách, HĐND tỉnh đã quyết định cắt giảm, giãn vốn đầu tư phát triển; do vậy kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh còn 6.464 tỷ đồng. Trong năm, UBND tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng; thường xuyên chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải ngân, tiến độ nhiều công trình trọng điểm, đưa vào sử dụng để kịp chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh  lần thứ XXII, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, cũng theo đánh giá của UBND tỉnh thực hiện kế hoạch đầu tư 2020 còn nhiều tồn tại như: lựa chọn, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư dựa nhiều vào các chỉ tiêu định tính. Giải ngân vốn đầu tư công chậm, đạt tỷ lệ thấp (đến 30.11.2020 mới đạt 60%), phải cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn của nhiều dự án. Nguồn vốn kéo dài năm 2019 sang năm 2020 gần 2.190 tỷ đồng ảnh hưởng đến công tác giải ngân kế hoạch vốn năm 2020. Nợ xây dựng cơ bản tuy có giảm nhưng vẫn còn lớn. Bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án kéo dài. Chưa huy động, khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả nguồn vốn của các thành phần kinh tế ngoài nhà nước,…

Ngoài việc đồng tình với những nhận định, đánh giá của UBND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho rằng ngoài hạn chế về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nói chung thì việc chậm giải ngân nguồn vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đã dẫn đến lãng phí sử dụng vốn vay, tạo gánh nặng trả nợ lãi và các khoản phí khác cho ngân sách. Cạnh đó, công tác quản lý đầu tư xây dựng chưa chặt chẽ; chuẩn bị hồ sơ, hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư còn chậm. Đáng lưu ý, việc cho ý kiến tham gia, thẩm định, giải quyết hồ sơ của một số sở, ngành không đầy đủ, điều chỉnh nhiều lần, gây mất nhiều thời gian hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư; phương án phân bổ vốn còn một số trường hợp chưa hợp lý, chưa kiên quyết trong việc điều chuyển nguồn vốn đối với các dự án giải ngân thấp, không có khối lượng; thủ tục quyết toán một số công trình còn chậm. Quản lý dự án ở một số sở chuyên ngành thiếu chặt chẽ, có sai phạm, chưa tuân thủ các quy trình thủ tục đầu tư theo các quy định pháp luật hiện hành.

Giải trình rõ cơ sở phân bổ các nguồn vốn năm 2021

UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh quyết định tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2021 là 6.273 tỷ đồng, bằng 97% so với kế hoạch vốn thực hiện năm 2020. Trong đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 4.034,715 tỷ đồng, bằng 87% so với kế hoạch vốn thực hiện năm 2020. Định hướng phân bổ nguồn vốn này là ưu tiên bố trí vốn để thu hồi thanh toán nợ xây dựng cơ bản; thu hồi các khoản vốn ứng trước; dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, quyết toán nhưng chưa bố trí đủ vốn; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư; dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt.

Đối với nguồn vốn ODA, phương án phân bổ năm 2021 dự kiến là 1.250 tỷ. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là tỷ lệ giải ngân năm 2020 nguồn vốn này khá thấp, chỉ đạt 394 tỷ đồng/718 tỷ đồng. Thẩm tra về nội dung này Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị cơ quan chuyên môn giải trình làm rõ tình hình triển khai các dự án ODA, tính khả thi giải ngân nguồn vốn này. 

Đối với phương án bố trí các dự án khắc phục bão lụt, dự án cấp thiết và danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021, theo dự kiến có 11 dự án sửa chữa khắc phục bão lụt với tổng mức đầu tư là 827 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh là 651 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2021 bố trí 232,5 tỷ đồng; 12 dự án cấp thiết do ngân sách tỉnh đảm bảo 100% với tổng mức đầu tư là 498,6 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2021 dự kiến bố trí 71,3 tỷ đồng; 19 dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021, kế hoạch vốn là 30 tỷ đồng. Thẩm tra về đề nghị này, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất chủ trương bố trí vốn để kịp thời sửa chữa, khắc phục các đoạn tuyến, công trình bị hư hỏng, sạt lở, sụn lún sau thiên tai, nhất là khắc phục ngay các công trình, đảm bảo an toàn đi lại, vận chuyển hàng hóa; đồng thời thống nhất thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư một số công trình, triển khai đầu tư một số dự án cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và trong năm 2021. Tuy nhiên, Ban nhận thấy một số dự án khắc phục bão lụt đề xuất quy mô đầu tư lớn, sửa chữa, nâng cấp lại hoàn toàn (cả tuyến) nên tổng mức đầu tư khá lớn (02 dự án có tổng mức đầu tư 170 tỷ đồng/dự án; 03 dự án có tổng mức đầu tư từ 90-110 tỷ đồng/dự án); phương án phân bổ chưa đảm bảo quy định của Luật Đầu tư công (đến nay các dự án chưa thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư; một số dự án chưa rõ về sự phù hợp với quy hoạch phát triển ngành; chưa rõ yêu cầu tính cấp thiết, tác động lan tỏa, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; việc giao chủ đầu tư cho các sở ngành là chưa tuân thủ chủ trương của HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15.7.2020.

Bên cạnh đó, trong điều kiện nguồn vốn đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn hạn chế; nhu cầu sửa chữa, khắc phục công trình ở các địa phương sau thiên tai còn rất lớn cùng với sự hạn chế trong quản lý dự án trong thời gian qua. Để đảm bảo hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn đầu đư công, Ban đề nghị HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát, kiểm tra hiện trạng đối với những công trình, dự án sửa chữa khắc phục sau thiên tai tại một số địa phương; làm rõ về sự phù hợp quy hoạch ngành, tính cấp thiết, sự tác động phát triển kinh tế - xã hội đối với những dự án cấp thiết, dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021; khả năng cân đối nguồn vốn (nguồn vốn ODA, nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ mục tiêu, nguồn vốn ngân sách tỉnh, nguồn vốn cấp huyện) để thống nhất, quy mô đầu tư các hạng mục công trình sửa chữa khắc phục bão lụt; dự án cấp thiết, dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021, làm cơ sở để các cơ quan liên quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định trong thời gian sớm nhất, trước khi quyết định phân bổ vốn thực hiện.

Tác giả: Trí Nhân

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website

    đánh lô đề online uy tínHiện đang là website nền tảng game nổi tiếng tại Trung Quốc, chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ đăng ký, đăng nhập, cá cược và các dịch vụ khác. Ứng dụng tập hợp hơn mười game kinh điển đặc sắc, chúc các bạn chơi vui vẻ và hạnh phúc.